A Kormány rendelete veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról 
2023. évre vonatkozó munkaidőkeretek
2023. január 1-jétől érvényes legkisebb alapbérek
A munkaügyi tevékenység átfogó felülvizsgálata, ellenőrzése a hatályban lévő foglalkoztatást szabályozó törvények rendelkezései alapján.
Szolgáltatásunkat minden vállalkozásnak ajánljuk, függetlenül a vállalkozás méretétől és ágazati besorolásától.
Szakmai tapasztalataink azt mutatják, hogy munkaügyi auditálásunk a Megrendelők számára olyan befektetés, amely általában egy negyedéves megtérülésével jelentős gazdasági előnyöket eredményez.
A munkaügyi tanácsadás - auditálás megalapozza a cég magas színvonalú munkaügyi tevékenységét, feltárja a munkaerő-gazdálkodásban meglévő megtakarítási lehetőségeket, lehetővé teszi munkaügyi bírságok elkerülését, kizárja munkaügyi perek elvesztését.

A munkaügyi auditálás folyamata

A munkaügyi tevékenység átvilágítása

 • Munkavégzésre irányuló szerződések felülvizsgálata (munkaszerződés, egyszerűsített munkaszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, munkaerő-kölcsönzési szerződés);
 • Munkaviszony létesítésével, megszűnésével (megszüntetésével) összefüggő bejelentési kötelezettségek ellenőrzése;
 • A foglalkoztató írásbeli tájékoztatási kötelezettségének betartása, a tájékoztató tartalmi elemeinek vizsgálata;
 • Munkaköri leírások vizsgálata;
 • Munkaidőre, pihenőidőre, szabadságra, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó nyilvántartások ellenőrzése;
 • Munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése;
 • A kötelező legkisebb munkabér kifizetésének ellenőrzése;
 • Bérpótlékok kifizetésének ellenőrzése;
 • A munka díjazására vonatkozó elszámolások szabályszerűségének vizsgálata;
 • Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos jogszabályok betartása;
 • Az egyszerűsített foglalkoztatás (idénymunka, alkalmi munka) szabályainak betartása.

A 2012. évi I. törvény, a Munka Törvénykönyve előírásainak megfelelő munkaügyi működés kialakítása, az ehhez szükséges dokumentáció elkészítése

 • A felülvizsgálatról részletes összefoglaló, amely tartalmazza a hiányosságokat, lehetőségeket és a cég számára betartható gyakorlati megoldásokat;
 • Munkaszerződések, munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szerződések;
 • Munkaszerződés módosítások;
 • A munkaviszony létrejöttekor szükséges tájékoztató;
 • Munkaköri leírások;
 • Munkaidő keret, munkaidő-beosztások,
 • Munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre, készenlétre, ügyeletre vonatkozó nyilvántartások;
 • Munkaviszony megszüntetési módok írásos dokumentációi;
 • Munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos dokumentumok;
 • Egyszerűsített foglalkozatásra vonatkozó dokumentumok.

 Az optimális foglalkoztatási forma (munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, diákmunka, vállalkozási/megbízási jogviszony) meghatározása

 • A munkavégzésre irányuló szerződések vizsgálata, a jogviszonyok minősítése;
 • Vállalkozási és megbízási szerződések elkészítése;
 • A vállalkozási és megbízási jogviszony tartalmi elemeinek meghatározása;
 • A munkaviszony elemeit nem tartalmazó szerződések elkészítése.

A munkaügyi audit eredményeként a személyes konzultációtkövetően a cégnél alkalmazott munkaügyi gyakorlat kontrollja

 • A vizsgálat során áttekintjük, hogy a cég működése során hogyan alkalmazza a munkaügyi auditálás során megfogalmazott javaslatokat és dokumentumokat;
 • A munkaügyi kontroll biztosítja, hogy a foglalkoztatás a munkavégzésre vonatkozó szabályokban meghatározott keretek között történjen.