A Kormány rendelete veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról 
2023. évre vonatkozó munkaidőkeretek
2023. január 1-jétől érvényes legkisebb alapbérek
A Kormány 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról 

  
   
1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról   A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. § távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Távmunkavégzés esetén a  munkáltató tájékoztatja a  munkavállalót a  munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.      

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról     
A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a  munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a  távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a  felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az  adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg. 2020-ban havi 16 100 Ft.. Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, akkor  az elszámolható költség összeg a  távmunkavégzéssel érintett napok alapján arányosan állapítható meg, feltéve, hogy a  magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben más költséget nem számol el.  

 3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról     
A veszélyhelyzet ideje alatt a  munkavállaló és a  munkáltató a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-ban rögzített távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseitől megállapodásban eltérhetnek.     

4. Záró rendelkezések 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, 2020. november 13-án lép hatályba.   A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.