A Kormány rendelete veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról 
2023. évre vonatkozó munkaidőkeretek
2023. január 1-jétől érvényes legkisebb alapbérek
Munkaerő-gazdálkodás, munkaügyi ismeretek gyakorlati oktatása
Ajánlott munkaügyi feladatokat ellátó, valamint munkáltatói jogkör gyakorló munkatársak részére. A képzés tematikáját minden esetben a Megrendelő igényeinek megfelelően alakítjuk ki.

Képzés Célja

 • A munkaügyi ismeretek gyakorlati elsajátítása;
 • A foglalkoztatásra irányuló jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazása;
 • A munkaügyi ellenőrzés gyakorlatának bemutatása.

Képzési tematika

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok

 • Munkaviszony;
 • Egyszerűsített foglalkoztatás;
 • Vállalkozási és megbízási jogviszony;
 • A munkaerő-kölcsönzés.

A munkaviszony létrejöttének feltételei, jognyilatkozatok

 • Munkaszerződés;
 • A munkaviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségek ;
 • Írásos tájékoztató;
 • Munkaköri leírás;
 • A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó különleges szabályok;
 • Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai.

A foglalkoztatás szabályai

 • Munkavégzési kötelezettség;
 • Munkaidő;
 • A munkaidő beosztása;
 • Pihenőidő;
 • Rendkívüli munkavégzés.

Munkaügyi nyilvántartások

A munka díjazása

 • Kötelező legkisebb munkabér;
 • Bérpótlékok.
 • Távolléti díjak.

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése

 • A munkaviszony megszűnése;
 • A munkaviszony megszüntetése;
 • Felmondás, rendkívüli felmondás;
 • Felmondási tilalmak és korlátozások.

Munkaügyi Ellenőrzés

 • Az ellenőrzés célja, a munkaügyi felügyelő hatásköre;
 • A munkaügyi ellenőrzés gyakorlata.

A képzés módszere

 • A jogszabályi előírások, és alkalmazási lehetőségeik bemutatása;
 • Gyakorlati példák ismertetése;
 • Az előadás során felmerült kérdések gyakorlati megoldása;
 • A képzés során megtanult ismeretek ellenőrzése, pontosítása.