A Kormány rendelete veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról 
2023. évre vonatkozó munkaidőkeretek
2023. január 1-jétől érvényes legkisebb alapbérek
A vállalkozások munkaügyi tevékenységének folyamatos szakértői támogatása munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. Törvény, az 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve előírásainak megfelelően.
Szolgáltatásunkat a vállalkozás méretétől függetlenül minden olyan vállalkozásnak ajánljuk, amely munkavállalókat foglalkoztat:
 • Nem tud, illetve nem akar jelentős anyagi eszközöket költeni jól képzett munkaerő-gazdálkodási, munkaügyi szakember foglalkoztatására;
 • Optimális szinten akarja tartani humánerőforrással kapcsolatos ráfordításaikat;
 • Munkaügyi, adóhatósági ellenőrzés esetén el akarja kerülni a foglalkoztatási szabályok megsértése miatti bírságokat;
 • Nem akar jelentős összegeket költeni munkaügyi ismereteik szinten tartását biztosító tanfolyamokra, képzésékre;
 • Folyamatos, gyors és szakszerű tájékoztatásra van szüksége a munkaügyi jogszabályok változásairól;
 • El akarja kerülni a munkaügyi perek elvesztéséből eredő milliós nagyságrendű kártérítések kifizetését.

A folyamatos munkaügyi tanácsadás keretében biztosítjuk a munkaviszonyok létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések jogszerűségét

 • Segítjük a munkaidő, munkaközi szünet, napi pihenőidő, rendelkezésre állás, rendkívüli munkavégzés szabályainak betartását;
 • Támogatjuk a cég érdekeinek érvényesülését biztosító munkaszerződések elkészítését;
 • Biztosítjuk a munkaerő-gazdálkodás, a munkaügyi tevékenység szakmai hátterét;
 • Hatósági ellenőrzés esetén teljes körű szakmai támogatást, szakértői segítséget biztosítunk a Vállalkozás részére;
 • A feladatok elvégzése során folyamatosan követjük és átvezetjük a jogszabályi változásokat;
 • Rendszeres hírleveleinkben adunk tájékoztatást a munkaügyi szabályok változásairól, valamint az aktuális munkaügyi, munkaerő-gazdálkodási kérdésekre adott szakmai megoldásokról;
 • Azonnali választ adunk a Vállalkozás működése során felmerülő munkaügyi kérdésekre, gyakorlati megoldásokat adunk a felmerült problémák orvoslására;
 • A végrehajtás során biztosítjuk, hogy a cég folyamatosan megfeleljen a munkaügyi jogszabályok előírásainak;
 • A feladatokat telefonon történő egyeztetéssel, e-mailen keresztül, írásos anyagok elkészítésével, esetenként helyszíni munkavégzéssel oldjuk meg;
 • Az általunk elvégzett munkáért, szakmai megoldásokért minden esetben garanciát vállalunk.